ČASCH - Aktuality

08. 4. 2022 - Pohled na řadu korekcí a úprav dráhy před sezónou 2022 v Pardubicích.

Pardubická dostihová dráha doznává řadu korekcí a úprav, které mají zlepšit bezpečnost koní i jezdců při dostizích. Některé postřehy přináší přiložena fotodokumentace. 

14. 2. 2022 - Usnesení valného shromáždění.

Ve složce "Pro členy" bylo zveřejněno Usnesení z valného shromáždění ČASCH ze dne 27.11.2021, které bylo shromážděním volebním. 

22. 12. 2021 - Fakta a informace o proběhlé překážkové dostihové sezoně 2021

Fakta a informace o proběhlé překážkové dostihové sezoně 2021, které byly předneseny na Valném shromáždění ČASCH 27.11.2021 v Pardubicích, lze nalézt v záložce statistiky, opět formou dvou publikací pod názvem:

Ø Překážkové dostihy nejen v roce 2021    

                                                                 autor: Petr Malík

                                a

Ø  Překážková sezóna ČR 2021 z pohledu časového vývoje  

                                                                autor: Ing. Jaroslav Jelínek, CSc.

<< Předchozí ` Další >> `

Česká asociace steeplachase
Adresa: Pražská 607, 530 02 Pardubice
Telefon: 446 797 150, Mobil 777 855 006, Fax 46 63 35 304
E-mail: jelineking@seznam.cz